07/08/2016 | 5

Tòa Bạch Ốc thêm điều kiện về tấn công bằng phi cơ không người lái

Tòa Bạch Ốc thêm điều kiện về tấn công bằng phi cơ không người lái

Washington, DC. (CBS) – Tòa Bạch Ốc công bố một phiên bản hướng dẫn của Tổng Thống Barack Obama về việc sử dụng vũ lực gây chết người chống khủng bố ở ngoại quốc.

Hướng dẫn có từ 3 năm chỉ ra những gì mà họ cho là bảo vệ để hạn chế tối đa gây tử vong cho thường dân và hành động không đúng tiêu chuẩn, trong khi vẫn giữ được khả năng hành động nhanh chóng với các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và các phương tiện khác. Hướng dẫn chính sách của tổng thống qui định rằng Hoa Kỳ, khi hoạt động bên ngoài các khu vực chiến sự, sẽ chỉ có hành động trực tiếp khi gần như chắc chắn có mục tiêu khủng bố hiển diện và thường dân không bị giết hoặc bị thương. Vũ khí gây chết người có thể cũng được sử dụng chỉ để chống lại một mục tiêu hợp pháp gây ra mối đe dọa liên tục, sắp xảy ra đối với người Mỹ. Các nguyên tắc được công bố cung cấp chi tiết hơn về các điều kiện cho các cuộc không kích bằng phi cơ không người lái và hành động trực tiếp khác, ngoài những gì mà Tòa Bạch Ốc công bố trước đó, khi họ tóm tắt tài liệu vào năm 2013.

Ông Obama hoặc các phụ tá của ông trước đó từng nói về tiêu chuẩn gần như chắc chắn tại tâm điểm của hướng dẫn, một tiêu chuẩn không im lặng trước những lời chỉ trích về việc thường dân bị thiệt mạng do phi cơ không người lái. (Nguyên Trân)