05/02/2018 | 0

Tòa Bạch Ốc phản đối dự luật di trú lưỡng đảng McCain-Coons

Tòa Bạch Ốc phản đối dự luật di trú lưỡng đảng McCain-Coons

Washington DC. (CBS) – Vào thứ Hai, 5 tháng 2, Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ một dự luật di trú lưỡng đảng, chỉ vài giờ trước khi dự luật được chính thức giới thiệu trước Thượng Viện.

Hai thượng nghị sĩ John McCain (Cộng Hòa) và Chris Coons (Dân Chủ) đã soạn thảo một dự luật, mở đường cho các di dân bất hợp pháp nhỏ tuổi trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng không đả động tới các yêu cầu ưu tiên của tổng thống, như việc chấm dứt chương trình nhập cư theo diện gia đình, hay đình chỉ chương trình xổ số visa. Dự luật cũng không cấp ngân sách để xây tường biên giới, mà chỉ cho phép thực hiện một cuộc nghiên cứu để đánh giá các nhu cầu về an ninh biên giới.

Tổng Thống Trump đã viết lên Twitter rằng, bất kỳ thỏa thuận DACA nào không bao gồm việc xây dựng bức tường và kế hoạch bảo đảm an ninh biên giới sẽ chỉ là điều vô ích. Thượng Nghị Sĩ John McCain trước đó cho biết, dự luật của họ giải quyết các ưu tiên cấp bách nhất của việc bảo vệ di dân DACA, tăng cường an ninh biên giới, giảm bớt các khoản nợ tồn đọng ở tòa án di trú, và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di trú bất hợp pháp.

Thượng Nghị Sĩ Chris Coons nói với CBS News rằng, ông hy vọng dự luật lưỡng đảng McCain-Coons sẽ mang lại một lý lẽ thông thường để hai đảng phái xem xét, sẽ tạo ra được một thỏa thuận có nội dung rộng lớn hơn về di trú trong tuần này. Nếu hai đảng phái không muốn xem xét, dự luật McCain-Coons có thể đóng vai trò như một dự luật cơ bản cho một thỏa thuận rộng lớn hơn, bao gồm ngân sách chi tiêu cho quốc phòng và phi quốc phòng. (Mai Đức)

Cùng chuyên mục