16/10/2013 | 0

TÒA BẠCH ỐC NÓI VẪN CHƯA CÓ MỘT THỎA THUẬN ĐỂ CHẤM DỨT BẾ TẮC TÀI CHÍNH

TÒA BẠCH ỐC NÓI VẪN CHƯA CÓ MỘT THỎA THUẬN ĐỂ CHẤM DỨT BẾ TẮC TÀI CHÍNH

Tin Hoa Thịnh Đốn – Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm qua cho biết các cuộc đàm phán tại Thượng Viện đang tiến bộ, hướng tới việc chấm dứt tình trạng bế tắc tài chính, nhưng cho đến thời điểm của cuộc họp báo, họ vẫn chưa có một thỏa thuận nào. Trước giờ G ngày càng đến gần, Bộ Tài chính thông báo hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Thượng Viện vẫn đang làm việc căng thẳng trên các kế hoạch để tránh việc vỡ nợ gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. Ông Carney nói Tòa Bạch Ốc hy vọng Thượng Viện sẽ cung cấp một con đường để thoát ra khỏi khủng hoảng.

Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện đề xuất một kế hoạch thay thế để chấm dứt tình trạng bế tắc, làm phức tạp thêm triển vọng cho một thỏa thuận với Tổng thống Obama để tái mở cửa chính phủ và nâng trần nợ công của đất nước. Tình trạng lộn xộn trong nội bộ đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện dấy lên câu hỏi về những điều mà Hạ Viện có thể thông qua. Các thành viên bảo thủ của Hạ Viện, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ của các nhà hoạt động Tea Party, yêu cầu thay đổi luật chăm sóc sức khỏe đã có chữ ký của Tổng thống Obama, xem như đây là điều kiện nếu muốn họ thông qua bất kỳ thỏa thuận ngân sách.