25/10/2013 | 1

TÒA BẠCH ỐC MIỄN BÌNH LUẬN TRƯỚC CÁO BUỘC CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC VỀ NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI

TÒA BẠCH ỐC MIỄN BÌNH LUẬN TRƯỚC CÁO BUỘC CỦA THỦ TƯỚNG ĐỨC VỀ NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI

Tin Hoa Thịnh Đốn – Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về việc Hoa Kỳ có nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel không, nhưng thừa nhận các bài viết trên báo về sự theo dõi của Hoa Kỳ tạo ra căng thẳng với các đồng minh. Phát ngôn viên Jay Carney cho biết họ không bình luận công khai về các hoạt động tình báo, Tổng thống Obama nói chuyện với Thủ tướng Merkel và trấn an bà rằng Hoa Kỳ chưa, không và sẽ không theo dõi các cuộc điện đàm của Thủ tướng.

Trước áp lực về vấn đề này, ông Carney nhấn mạnh Hoa Kỳ có quyền tiến hành tình báo và nói Tổng thống Obama bắt đầu xem xét lại các thu thập thông tin tình báo, để cân bằng nhu cầu bảo mật với quyền riêng tư chính đáng. Ông Carney cũng thừa nhận những cáo buộc này làm tổn thương mối quan hệ với các đồng minh gần gũi của Hoa Kỳ.