07/05/2014 | 0

Toà Bạch Ốc kêu gọi hành động trước vấn đề biến đổi khí hậu

Toà Bạch Ốc kêu gọi hành động trước vấn đề biến đổi khí hậu

Washington, DC. (Reuters) – Chính quyền của Tổng Thống Obama vừa công bố một bản phúc trình cập nhật về biến đổi khí hậu, kêu gọi hành động nhanh chóng để đối phó với tác động có thể ảnh hưởng tới mọi ngõ ngách ở Hoa Kỳ, từ người nuôi hào ở tiểu bang Washington cho tới các nhà sản xuất maple syrup tại Vermont.
Bản phúc trình nêu chi tiết các hậu quả của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới nhiều lãnh vực, bao gồm y tế, hạ tầng cơ sở, nguồn nước, nông nghiệp và đặc biệt là thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn, chẳng hạn như lũ lụt và hạn hán.
Ủy ban cố vấn thực hiện bản phúc trình được bộ Thương Mại thành lập để nghiên cứu về biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với xã hội. Trước đó ủy ban đã công bố 2 đánh giá vào năm 2000 và 2009. Thành viên của ủy ban bao gồm 13 cơ quan, từ Bộ Nông Nghiệp cho tới NASA, trong đó có các học giả, doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận.
Hơn 240 khoa học gia cũng tham gia vào ủy ban này. Một trong những phát hiện quan trọng trong bản phúc trình là Hoa Kỳ trải qua một thập kỷ nóng nhất trong lịch sử, số vụ thiên tai tăng trong những năm gần đây.
Theo bản phúc trình, thời tiết khắc nghiệt và tác động của biến đổi khí hậu cũng tăng nguy cơ lây truyền bệnh, giảm chất lượng không khí và tăng bệnh tâm thần, cùng các ảnh hưởng khác. (H. Nguyễn)