09/09/2015 | 1

Toà Bạch Ốc hài lòng với 41 TNS ủng hộ thỏa thuận nguyên tử Iran

Toà Bạch Ốc hài lòng với 41 TNS ủng hộ thỏa thuận nguyên tử Iran

Washington, DC. (Reuters) – Tòa Bạch Ốc cho biết chính phủ ông Obama hài lòng khi được sự ủng hộ của 41 Thượng Nghị sĩ, những người cam kết hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận nguyên tử Iran.

Tại buổi họp báo hôm thứ Ba, phát ngôn viên Josh Earnest cho biết Tổng thống Obama hài lòng vì sự ủng hộ của các thành viên ở Thượng Viện, đối với một thỏa thuận quốc tế nhằm ngăn chặn Iran có được một vũ khí nguyên tử. Tòa Bạch Ốc hy vọng những thành viên Quốc Hội ủng hộ thỏa thuận sẽ thực hiện các bước tiếp theo cần thiết, để ngăn chặn kế hoạch phá hoại thỏa thuận này. Các Thượng Nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal, Gary Peters và Ron Wyden đều thông báo ủng hộ thỏa thuận. Sự ủng hộ của 3 ông cùng với 38 Thượng Nghị sĩ Dân Chủ và độc lập khác trong Quốc Hội 100 ghế, được cho là đủ để ngăn chặn một nghị quyết chống đối thỏa thuận nguyên tử với Iran.

Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát Thượng Viện và Hạ Viện, phản bác ý tưởng nên sử dụng các quy tắc thủ tục để kiềm giữ thỏa thuận đã được ký kết từ tháng 7. Tuy nhiên, ngay cả khi Quốc Hội thông qua một nghị quyết bác bỏ thỏa thuận nguyên tử với Iran, điều đó cũng chỉ đồng nghĩa với việc cơ quan lập pháp duy trì các đòn trừng phạt về kinh tế đối với Tehran, chứ không thể ngăn chặn thỏa thuận này có hiệu lực. Quốc Hội sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 17 tháng 9. Tổng thống Obama có 12 ngày để phủ quyết và Quốc Hội có 10 ngày để hủy bỏ phủ quyết. (Mai Đức)