09/10/2017 | 0

Tòa Bạch Ốc gởi yêu cầu về chính sách di dân cho quốc hội

Tòa Bạch Ốc gởi yêu cầu về chính sách di dân cho quốc hội

Washington DC. (Reuters) – Chính phủ Tổng Thống Trump gởi một yêu cầu về chính sách di dân cho Quốc Hội, và yêu cầu này có thể đảo ngược nỗ lực bảo vệ hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ (Dreamers).

Yêu cầu này được gởi cho các nhà lập pháp vào hôm qua 8 tháng 10. Yêu cầu kêu gọi hạn chế di dân hợp pháp bằng cách giảm việc cấp thẻ xanh dựa trên bảo lãnh gia đình; chỉ cho bảo lãnh vợ-chồng và con cái dưới 18 tuổi của công dân Mỹ, tạo ra một hệ thống dựa trên bảng điểm.

Tòa Bạch Ốc cho biết họ muốn tăng kiểm soát tại các cửa biên giới, để dễ dàng trục xuất thành viên băng đảng và và trẻ em không có cha mẹ đi kèm, cải tổ hệ thống tị nạn, thuê thêm 10,000 nhân viên di trú, và nhiều đề nghị khác.

Không rõ yêu cầu trên có mục tiêu cụ thể không, hay chỉ là những yêu cầu mà Tòa Bạch Ốc muốn thực hiện để đổi lấy việc ký kết đạo luật bảo vệ hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ, DACA. Tổng Thống  Trump cho Quốc Hội 6 tháng tìm biện pháp thay thế chương trình DACA, được cựu Tổng Thống Barrack Obama sáng tạo vào năm 2012.

Đảng Dân Chủ phản đối kịch liệt nhiều yêu cầu trong danh sách của Tòa Bạch Ốc. Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo Dân Chủ Hạ Viện Nancy Pelosi và lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện Chuck Schumer nói rằng danh sách yêu cầu “vượt xa mọi điều hợp lý” và “không thể hiện bất kỳ nỗ lực nào để họ có thể thỏa hiệp”. (Mai Đức)