31/10/2016 | 0

Tòa Bạch Ốc: Giám đốc FBI không gây ảnh hưởng đến bầu cử

Tòa Bạch Ốc: Giám đốc FBI không gây ảnh hưởng đến bầu cử

Washington, DC. (Reuters) – Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Barack Obama tin tưởng giám đốc FBI là một người liêm chính và không tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống bằng cách công bố việc xem xét các emails có thể liên quan tới máy chủ cá nhân của bà Hillary Clinton.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cũng cho biết ông không rõ lý do ông Comey đi tới quyết định công bố email cuộc điều tra email của FBI hay những yếu tố nào được xem xét trong quyết định của ông để thảo luận công khai vấn đề. Hôm nay, các viên chức công lực công bố các nhà điều tra của FBI đã có trát tòa để xem xét hàng ngàn email được tìm thấy trong máy điện toán cầm tay mà phụ tá lâu đời của bà Hillary Clinton là Huma Abedin và chồng cũ Anthony Weiner sử dụng.

Giám đốc FBI đang bị theo dõi chặt chẽ vì vi phạm giao thức và báo cho Quốc Hội về cuộc điều tra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử. Lãnh đạo thiểu số tại Thượng Viện Harry Reid cho rằng ông Comey có thể vi phạm luật pháp. Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder và gần 100 cựu nhân viên của Bộ Tư Pháp cả của hai đảng cho biết họ ngạc nhiên và bối rối trước quyết định của ông Comey. (Nguyên Trân)