25/06/2017 | 0

Tòa Bạch Ốc: dự luật y tế của Thượng Viện không cắt chương trình Medicaid

Tòa Bạch Ốc: dự luật y tế của Thượng Viện không cắt chương trình Medicaid

Washington,DC. (CBS)  – Đảng Dân Chủ cho rằng dự luật y tế của Thượng Viện là một tai họa cho những cá nhân và gia đình hưởng Medicaid, một chương trình cung cấp bảo hiểm y tế của liên bang cho người Mỹ có thu nhập thấp.

Tuy nhiên phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm Thứ Sáu 23/06 nói rằng, Tổng Thống Donald Trump bảo đảm rằng không ai hiện đang hưởng chương trình Medicaid bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Điều này phản ánh trong dự luật của Thượng Viện.

Như vậy ai đúng, ai sai?

Dự luật của Thượng Viện thực sự ảnh hưởng tới Medicaid và những người phụ thuộc vào chương trình này như thế nào? Đề nghị của Thượng Viện không cắt ngân sách Medicaid. Chi tiêu sẽ tiếp tục tăng, nhưng dự luật sẽ làm chậm lại tỷ lệ chi tiêu cho chương trình, loại bỏ ngân sách bổ sung của chính phủ liên bang cấp cho các tiểu bang mở rộng chương trình Medicaid theo Obamacare. Các tiểu bang sẽ phải chịu chi phí nhiều hơn cho chương trình này.

Medicaid, khác với Medicare, là chương trình bảo hiểm y tế cho người cao niên, cấp cho khoảng 70 triệu người có thu nhập thấp, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao niên. Chương trình do tiểu bang điều hành, và chia đều chi phí với chính phủ liên bang. Theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội, vào năm 2016, Medicaid chiếm khoảng 368 tỷ Mỹ kim trong tổng ngân sách liên bang là 3,900 tỷ Mỹ kim. (Nguyên Trân)

TAGS: Trumpcare