24/02/2022 | 54

Tòa Bạch Ốc chỉ trích Texas vì lệnh điều tra việc chuyển giới ở trẻ em

Tòa Bạch Ốc chỉ trích Texas vì lệnh điều tra việc chuyển giới ở trẻ em

Tòa Bạch Ốc đã chỉ trích Thống đốc Texas, ông Greg Abbott, sau khi ông chỉ thị Cơ Quan Gia Đình và Dịch Vụ Bảo Vệ tiểu bang điều tra các trường hợp phẫu thuật chuyển giới (gender-affirming care) trong giới trẻ. Theo ABC News, trong một bức thư ngày 22 tháng 2, ông Abbott đã gọi các thủ tục chuyển đổi giới tính hoặc khẳng định giới tính (gender-affirming) là “bạo hành trẻ em.”

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), thuật ngữ “khẳng định giới tính” là khi người chuyển giới thực hiện những thay đổi trong cuộc sống cho phù hợp với bản dạng giới tính của họ. Điều đó có thể được thực hiện thông qua việc thay đổi quần áo, kiểu tóc, cách cư xử, tên và đại từ. Quá trình khẳng định giới tính cũng bao gồm sử dụng liệu pháp hormone hoặc phẫu thuật để thay đổi đặc điểm thể chất của một người.

Trong một tuyên bố với ABC News, Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Abbott đang công kích những gia đình có con là người chuyển giới vì lý do chính trị. Bên cạnh đó, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc khẳng định quyền của các gia đình để tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe giúp con họ có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Đồng thời, Tòa Bạch Ốc yêu cầu các viên chức bảo thủ ở Texas và các tiểu bang khác ngừng can thiệp vào các quyết định y tế của cá nhân và gây ra căng thẳng không cần thiết giữa bác sĩ nhi khoa và bệnh nhân của họ.