07/09/2017 | 0

Toà Bạch Ốc bênh vực quyết định xoá bỏ chương trình DACA của Tổng Thống Donald Trump

Toà Bạch Ốc bênh vực quyết định xoá bỏ chương trình DACA của Tổng Thống Donald Trump

Washington DC. (Reuters) – Tòa Bạch Ốc lên tiếng bênh vực quyết định của Tổng thống Donald Trump, hủy bỏ chương trình DACA dành cho di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Chương trình này được cựu tổng thống Barrack Obama tạo nên, nhằm bảo vệ người thụ hưởng DACA không bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc cho rằng đây là điều cần thiết để bảo vệ luật pháp nước Mỹ.

Tổng thống cho biết ông cho phép người thụ hưởng DACA được ở lại cho tới tháng 3 sang năm, đồng thời cho Quốc Hội 6 tháng để quyết định số phận của 800,000 di dân thụ hưởng chương trình này. Họ là một phần của 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sống ở Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders bảo vệ quyết định trên, kêu gọi Quốc Hội soạn thảo một dự luật để giảm bớt ảnh hưởng của quyết định này. Sau đó, tổng thống phát hành một tuyên bố bằng văn bản, trong đó nói rằng ông không ủng hộ việc trừng phạt trẻ em – mặc dù hầu hết bây giờ đều là người lớn – vì hành động của cha mẹ họ.

“Tuy nhiên người Mỹ cũng phải thừa nhận rằng Hoa Kỳ là một đất nước của cơ hội vì Hoa Kỳ là một quốc gia có luật pháp.” Chính phủ cho biết không một ai trong 800,000 người thụ hưởng chương trình DACA – phần lớn là người Hispanics – bị ảnh hưởng trước ngày 5 tháng 3. Hầu hết đều ở độ tuổi 20. Bằng việc xóa bỏ chương trình, tổng thống đẩy trách nhiệm về số phận của người thụ hưởng DACA sang đảng Cộng Hòa, hiện nay đang kiểm soát Quốc Hội. (Mai Đức)