30/10/2015 | 2

Tòa án Việt Nam sẽ áp dụng án lệ

Tòa án Việt Nam sẽ áp dụng án lệ

Theo nghị quyết này, án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về một sự việc cụ thể, được Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao lựa chọn, và được chánh án Tòa án tối cao công bố là án lệ, để các tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng tiêu chí: chứa đựng lập luận để làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, có tính chuẩn mực và có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử…

Các cơ quan, cá nhân, tổ chức có thể gửi đề nghị lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật về Tòa án tối cao để phát triển thành án lệ. Việc tổ chức rà soát án lệ được tiến hành định kỳ sáu tháng. Sau khi được lựa chọn, án lệ được công khai rộng rãi.

Đối với các nước theo hệ thống Thông luật (Common law) như Anh Quốc, Hoa Kỳ… thì án lệ là một nguồn của pháp luật. Các bản án đặc trưng được chọn làm án lệ phải được tòa án cấp cao nhất tuyển lựa, ban hành rộng rãi để tạo thành khuôn mẫu, chuẩn mực cho toàn bộ hệ thống tư pháp. Các tòa án cấp dưới sẽ dựa vào các án lệ để xét xử, đưa ra phán quyết những vụ án có hành vi và nội dung tương tự, cùng tính chất với nhau.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc xử án oan sai còn chiếm tỷ lệ lớn. Bức cung, sử dụng nhục hình trong điều tra còn diễn ra tràn lan. Đội ngũ thẩm phán trong hệ thống tòa án đều là đảng viên cộng sản. Điều này gây nên mối nghi ngờ lớn về các bản án được chọn làm án lệ.

Hơn nữa, đội ngũ luật sư và thẩm phán tại Việt Nam chưa có thói quen áp dụng án lệ, bởi đây là điều hoàn toàn mới với họ.

Do vậy, để án lệ thực sự phát huy hiệu quả tại Việt Nam là một hành trình còn gian nan.

Nhật Nam / SBTN