19/10/2013 | 0

TÒA ÁN TỐI CAO GIA NÃ ĐẠI NÓI BÁC SĨ KHÔNG ĐƯỢC TẮT MÁY HỖ TRỢ CUỘC SỐNG NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA GIA ĐÌNH

TÒA ÁN TỐI CAO GIA NÃ ĐẠI NÓI BÁC SĨ KHÔNG ĐƯỢC TẮT MÁY HỖ TRỢ CUỘC SỐNG NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA GIA ĐÌNH

Tin Toronto – Tòa án Tối cao Canada hôm qua ra phán quyết bác sĩ Ontario không có quyền đơn phương tắt máy hỗ trợ cuộc sống cho một bệnh nhân nếu gia đình phản đối. Phán quyết tập trung vào trường hợp của một bệnh nhân Toronto bị hôn mê từ năm 2010. Hassan Rasouli là một người Hồi giáo Shi’ite do đó trên cơ sở tôn giáo, vợ ông phản đối quyết định của bác sĩ muốn thu hồi máy hỗ trợ cuộc sống vì không có lợi ích y tế. Bà nói chiếc máy có thể ngăn chặn cái chết nên cứ để chồng bà sử dụng. Tòa án tối cao ra phán quyết theo pháp luật Ontario và theo Đạo luật Thỏa thuận Chăm sóc sức khỏe, bác sĩ không thể đơn phương tắt máy hỗ trợ cuộc sống mặc dù họ có thể làm vậy với sự ủng hộ của một ủy ban đặc biệt. Đạo luật Thỏa thuận Chăm sóc sức khỏe cho phép bác sĩ yêu cầu một hội đồng quản trị tỉnh đưa ra quyết định cho trường hợp bệnh nhân hôn mê quá lâu. Ông Rasouli 62 tuổi trải qua ca mổ cắt bỏ khối u não lành tính vào tháng 10 năm 2010. Sau đó ông phát triển một bệnh nhiễm trùng gây ra tổn thương não nghiêm trọng. Từ đó ông hôn mê, nhưng vẫn còn sống nhờ máy thở và ống cung cấp thức ăn cho cơ thể