11/05/2015 | 1

Toà án Thuỵ Điển bác kháng cáo của Wikiliaks

Toà án Thuỵ Điển bác kháng cáo của Wikiliaks

Luân Đôn, Anh. (Reuters) – Hôm thứ Hai 11 tháng Năm, toà án Tối cao Thuỵ Điển đã bác bỏ kháng cáo của nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange đòi thu hồi lệnh bắt giam ông vì cáo buộc tấn công tình dục.

Người đàn ông quốc tịch Australia 43 tuổi này đã ẩu náu trong toà đại sứ Anh quốc ở Ecuador từ tháng Sáu năm 2012 để trốn lệnh của chính phủ Anh đòi dẫn độ về Thuỵ Điển để thẩm vấn về cáo buộc tấn công tình dục. Các công tố viên đã ra lệnh bắt giam ông này hồi năm 2010. Assange đã bác bỏ lời cáo buộc và nói rằng ông sợ người Anh dẫn độ họ đến Thuỵ Điển để sau đó có thể dẫn độ họ về Hoa Kỳ, chỉ vì ông đưa thông tin dò rỉ liên quan đến Hoa Kỳ.

Phán quyết của phiên toà nói rằng, các công tố viên sẽ thẩm vấn Assange tại Luân Đôn. Per Samuelson, luật sư biện hộ của Assange nói rằng, họ thất vọng và chỉ trích cách giải quyết sự việc này của toà án tối cao, vì đã không tạo cơ hội để họ có thể tranh luận về lời cáo buộc. Phán quyết này nhấn mạnh rằng Assange sẽ phải đến Thuỵ Điển để thẩm vấn, đảo ngược quyết định hồi tháng Ba vừa qua nói sẽ thẩm vấn ông này tại Luân Đôn. Chỉ có một trong 5 thẩm phán của toà án tối cao chống lại phán quyết này, và lập luận rằng cần phải bảo đảm sẽ huỷ bỏ lệnh bắt giam. Và nếu Thuỵ Điển chấm dứt việc điều tra, thì Assange có thể rơi vào tay của cảnh sát Anh vì ông này không được bảo lãnh. (Song Châu)