22/06/2021 | 30

Tòa án liên bang khu vực 9 chặn một phán quyết của thẩm phán liên bang nhằm hủy lệnh cấm vũ khí tấn công của California

Tòa án liên bang khu vực 9 chặn một phán quyết của thẩm phán liên bang nhằm hủy lệnh cấm vũ khí tấn công của California

Vào thứ hai (ngày 21 tháng 6), Tòa án Liên Bang Khu Vực 9 (9th Circuit court) đã quyết định chặn phán quyết của thẩm phán nhằm hủy lệnh cấm vũ khí tấn công của California.

Theo một lệnh ngắn gọn, một hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa án Liên Bang Khu Vực 9 của Hoa Kỳ đã ban hành quyết định đình chỉ phán quyết mà Thẩm phán Roger T. Benitez đưa ra vào ngày 4 tháng 6, trong đó ông ví một khẩu súng trường AR-15 bán tự động như một con dao Swiss Army Knife và gọi khẩu súng này “có ích ở nhà cũng như chiến trường.”

Ông Benitez đã hủy lệnh cấm vũ khí của California nhưng cho tiểu bang 30 ngày để phản đối quyết định. Tòa án Liên Bang Khu Vực 9, hành động theo đơn kháng cáo ngày 10 tháng 6 của Bộ trưởng Tư pháp Rob Bonta, tạm dừng phán quyết của ông Benitez trong khi chờ một quyết định chính xác.

Ông Bonta cho biết lệnh tạm ngưng này sẽ cho phép luật cấm vũ khí tiếp tục có hiệu lực trong khi các thủ tục kháng cáo tiếp tục.