30/12/2018 | 1

Toà án CSVN trả lại đơn khởi kiện của luật sư Võ An Đôn

Toà án CSVN trả lại đơn khởi kiện của luật sư Võ An Đôn

Ông Võ An Đôn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tin Saigon –  Luật sư Võ An Đôn cho biết, toà án của nhà cầm quyền CSVN tại Phú Yên đã có thông báo trả lại đơn khởi kiện của ông, vì cho rằng quyết định giải quyết khiếu nại của bộ trưởng bộ tư pháp là quyết định mang tính nội bộ của tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư.

Ngày 30 tháng 12 năm 2018, luật sư Đôn đã loan tin trên trang Facebook cá nhân, rằng ngày 4 tháng 12 năm 2018, luật sư Đôn có đơn khởi kiện ông Lê Thành Long, bộ trưởng bộ tư pháp CSVN, yêu cầu toà án huỷ bỏ quyết định giải quyết khiếu nại số 2797/QĐ-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2018 của bộ tư pháp, và trả lại quyền hành nghề luật sư cho ông Đôn. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2018, toà án tỉnh Phú Yên có thông báo trả lại đơn khởi kiện.

Luật sư Đôn chia sẻ, “Phải chăng toà án tỉnh Phú Yên sợ không dám thụ lý vụ kiện này hay cố ý không hiểu luật? Bộ tư pháp là cơ quan quản trị nhà nước về luật sư, quyết định giải quyết khiếu nại của bộ tư pháp là quyết định hành chính, tại sao gọi là quyết định mang tính nội bộ? Không lẽ bộ tư pháp thuộc tổ chức luật sư? Luật quy định bất kỳ ai, làm bất cứ công việc gì, kể cả người giúp việc nhà, quét rác, lau chùi vệ sinh khi cho thôi việc, nếu không đồng ý thì có quyền khởi kiện ra toà. Là một luật sư, bị tước thẻ hành nghề một cách vô cớ, mất công ăn việc làm, ảnh hưởng đến uy tín và sự nghiệp, kiện ra toà thì toà không thụ lý.” Luật sư Đôn cho rằng, “Luật pháp của đất nước này chỉ dùng để cai trị người dân, chứ đối với những kẻ có quyền, có tiền thì chẳng có giá trị gì.” Ông nói, “đó là thứ luật rừng của bọn lưu manh.”

An Nhiên