Tờ nhật báo Houston Chronicle ủng hộ ông Hubert Võ đương kim dân biểu tiểu bang hạt 149 thêm một nhiệm kỳ

Tờ nhật báo Houston Chronicle ủng hộ ông Hubert Võ đương kim dân biểu tiểu bang hạt 149 thêm một nhiệm kỳ

Dân biểu Hubert Võ

Kể từ khi một thương gia người Mỹ gốc Việt ít người biết đến giành được Quận 149 của Texas từ tay một lãnh đạo ngân sách quyền lực của Đảng Cộng hòa vào năm 2004, Đảng này đã cố gắng giành lại nó.

Ông Hubert Võ, 64 tuổi, đã cố gắng để giữ được khu vực đa dạng của ông ở phía tây nam Houston, bao gồm Alief và Katy, bằng cách tập trung vào các vấn đề địa phương ảnh hưởng đến giáo dục và kinh doanh nhỏ, hơn là các cuộc chiến xã hội gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, lần này, lập trường của ông Hubert Võ về một vấn đề xã hội đặc biệt đã thu hút sự phản đối của Đảng Cộng hòa.

Bà Lily Trương, một nhà cố vấn giáo dục trong nhiệm kỳ thứ hai của bà trong hội đồng quản trị nhà trường, cho biết bà thất vọng với sự ủng hộ của ông Hubert Võ đối với Black Lives Matter mà bà cho là có sự liên kết với chủ nghĩa Mác.

Cả bà Lily Trương và ông Hubert Võ đều có những câu chuyện tương tự về việc tỵ nạn tại Hoa Kỳ vào năm 1975, và vật lộn vượt qua đói nghèo ở Hoa Kỳ. Bà Lily Trương có bằng tiến sĩ triết học về y học tự nhiên, còn sự nhạy bén trong kinh doanh của ông Hubert Võ đã khiến ông trở thành triệu phú năm 40 tuổi. Tuy nhiên, ông Hubert Võ cho biết kinh nghiệm của cá nhân về việc kỳ thị giúp ông cảm nhận được sự liên kết với phong trào Black Lives Matter.

Ông Hubert Võ đã đề nghị một dự luật vào phiên cuối cùng của quốc hội để cho phép người thường trú hợp pháp làm cảnh sát. Tờ Nhật Báo Houston Chronicle đề nghị cử tri gắn bó với ông Hubert Võ thêm một nhiệm kỳ nữa. (BBT)