17/10/2013 | 0

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CẢNH CÁO KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM GÂY BỆNH UNG THƯ

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CẢNH CÁO KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM GÂY BỆNH UNG THƯ

Tin Tổng hợp – Tổ chức Y tế Thế giới hay WHO nói hít thở không khí ô nhiễm là nguyên nhân gây bệnh ung thư. Cơ quan Nguyên cứu Ung thư Quốc tế gọi tắt là IARC viện dẫn tài liệu cho thấy 223,000 người chết vì ung thư phổi trên toàn cầu là do hít thở không khí ô nhiễm. Không khí ô nhiễm phần lớn do xe cộ, các nhà máy điện, khí thải kỷ nghệ hay nông nhiệp, sưởi ấm, nấu nướng. Nghiên cứu cho thấy người sống tại các nơi ô nhiễm cao có tỷ lệ ung thư cao. Bản tuyên bố đã được đưa ra sau một tuần lễ duyệt xét của các nhà chuyên môn. IARC nói không khí ô nhiễm và những vật thể đặc biệt trong không khí được xếp hạng vào nhóm thứ nhất gây bệnh ung thư. Những chất gây ung thư trong nhóm thứ nhất có asbestos, plutonium, bụi cát, và khói thuốc lá.