TỔ CHỨC VIET AMERICA SOCIETY KHÔNG GIAO NỘP HỒ SƠ THỜI HẠN

TỔ CHỨC VIET AMERICA SOCIETY KHÔNG GIAO NỘP HỒ SƠ THỜI HẠN

Viet America Society (VAS) đã không đáp ứng được thời hạn ngày 14 tháng 3 để cung cấp tài liệu cho giới chức quận “chứng minh đã chi hơn 4 triệu mỹ kim một cách hợp lý” để giúp đỡ người cao niên trong đại dịch COVID-19. Theo OCRegister, số tiền 4 triệu mỹ kim được lấy từ quỹ tùy ý của Giám sát viên Andrew Đỗ. Phóng viên Nick Gerda của LAist cho biết tính đến ngày 18 tháng 3, tài liệu vẫn chưa được cung cấp cho Cơ quan Tài nguyên Cộng đồng Quận Cam dù đã đưa ra yêu cầu cùng cấp tài liệu từ một năm trước. Ông Sterling Scott Winchell, luật sư của VAS, nói với quận rằng họ cần thêm thời gian vì đang là mùa thuế. Trong số 4 triệu mỹ kim, 3.1 triệu mỹ kim được chuyển đến Warner Wellness Center, trong đó con gái của ông Andrew Đỗlà Rhiannon Đỗ, là chủ tịch. Một cuộc điều tra của LAist cho thấy ông Andrew Đỗ đã chuyển trực tiếp hoặc gián tiếp cho tổ chức của con gái hơn 13 triệu mỹ kim mà không tiết lộ lê hệ huyết thống công khai. OC Register nói rằng việc VAS cần thêm thời gian là hợp lý, nhưng họ sẽ không được gia hạn thêm quá lâu. Suy cho cùng, các doanh nghiệp và công dân phải đáp ứng các trách nhiei65m tương tự khi cần thiết. Tờ báo OCRegister cho biết thêm rằng họ vẫn lặp lại lời kêu gọi ông Andrew Đỗ từ chức. Tờ báo cáo buộc ông này lạm dụng quyền lực, đánh mất niềm tin của công chúng, và không sử dụng công quỹ đúng cách.