11/05/2016 | 0

Tổ chức từ thiện chấm dứt nạn nói ở New Jersey

Tổ chức từ thiện chấm dứt nạn nói ở New Jersey

Toms River, New Jersey. (CBS) – Tại Hoa Kỳ, một quốc gia có 15% dân số đi ngủ với cái bụng trống rỗng vì đói thì không cần có một nhà khoa học tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề này.

Thay vào đó, dhỉ cần có một tổ chức của Jon Bon Josi chuyên tâm giúp đỡ những người cần bữa ăn tối đầy đủ trước khi đi ngủ. Jon Bon Josi thành lập một tổ chức mang tên JBJ Soul Kichen tại thành phố Red Bank, tiểu bang New Jersey hoạt động xấp xỉ 5 năm về trước và hiện là 1 trong 3 đơn vị hoạt động tại trung tâm “Đưa Mọi Người Đến Với Nhau” viết tắt là BEAT.

Quỹ JBJ Soul Kichen giúp người không có cơ hội tìm kiếm việc làm đến các phòng lưu trữ để tìm kiếm thức ăn trong khuôn khổ một chương trình tài trợ. Soul Kichen không khác một nhà hàng mà thực đơn không có ghi bảng giá để cung cấp cho người nghèo bữa ăn miễn phí. Cũng có người tình nguyện làm một công việc nào đó tại nhà bếp để đổi lấy một bữa ăn.

BEAT là nơi mà các gia đình cũng như cá nhân có thể tìm đến khi cần thực phẩm để ăn, được huấn luyện để tìm việc nhằm mục đích chấm dứt nạn đói ở New Jersey. (Song Châu)