28/06/2016 | 0

Tổ chức tiến bộ tìm cách đánh bại Donald Trump

Tổ chức tiến bộ tìm cách đánh bại Donald Trump

New York, New York. (CBS) – Kể từ khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống tới nay, chiến thuật của ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump là bám chặt vào tài khoản miễn phí Twitter để gây sự chú ý.

Có những điều ông viết tốt được khen. Cũng có những điều ông viết xấu bị chê. Tuy nhiên chiến thuật đó có kết quả và hiện nay ông được cho là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, sau khi tất cả các ứng cử viên khác rút tên. Nhưng khi đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton trước cuộc tổng tuyển cử 8 tháng 11, rõ ràng ông Trump không có sự hậu thuẫn của những tổ chức đang hoạt động ngoài đời thật như bà Clinton.

Cựu ngoại trưởng có những văn phòng ở khắp các tiểu bang trọng điểm, và những người làm việc trong văn phòng không phải là tình nguyện viên, mà là những người làm việc chuyên nghiệp và được trả lương hàng tháng. Công việc hàng ngày của họ là liên lạc với các tổ chức có tư tưởng tiến bộ, tiếp xúc với khối cử tri tiềm năng, đặc biệt là phụ nữ và người da màu. Một lần nữa, đảng Cộng Hòa phải đối mặt với đội quân đông đảo của nhiều tổ chức đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ, gồm AFL-CIO, Planned Parenthood, Sierra Club và NextGen Climate Action.

Từ nhiều tháng nay, thành viên của những tổ chức này đi gõ cửa từng nhà, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Họ tin rằng với chiến thuật tìm đến phụ nữ, ông Trump không còn cơ hội và sẽ bị đánh bại. (Mai Đức)