26/01/2019 | 51

Tổ chức Stefanusalliansen kêu gọi viết thư cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển

Tổ chức Stefanusalliansen kêu gọi viết thư cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển

Ảnh: RFI

Tin từ Oslo – Tổ chức Stefanusalliansen (Stefanus Alliance International) đã đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế và trong nước viết thư động viên cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, người đang thụ án tù tại Trại giam An Điềm, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Bắc Truyển là một phật tử Hòa Hảo, người đã bị giam cầm hai lần vì tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi ra tù năm 2010, ông sáng lập tổ chức Hiệp hội Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, một tổ chức hỗ trợ các tù nhân lương tâm và gia đình họ đến thăm nhà tù, trợ giúp pháp lý và học bổng cho những con em nếu không có tiền đi học. Ông đã cung cấp trợ giúp pháp lý và giáo dục pháp lý miễn phí cho nhiều học sinh dân tộc thiểu số và tôn giáo, những người gặp phải sự phân biệt đối xử ở Việt Nam như Hòa Hảo, H’Mông, Kitô hữu và Cao Đài.

Vào tháng 7 năm 2017, ông Nguyễn Bắc Truyển đã bị bắt trên đường phố và bị biệt giam trong nhiều tháng mà gia đình không có biết chuyện gì đã xảy ra. Vào tháng 4 năm 2018, ông bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế.

Stefanusalliansen kêu gọi gửi thư cho ông trong nhà tù để khích lệ ông nhằm yêu cầu nhà tù cải thiện điều kiện giam giữ. Bằng cách gửi thư cho các tù nhân, họ sẽ nhận được nhiều thức ăn, thuốc men và đối xử tốt.

Stefanusalliansen là một tổ chức truyền giáo và nhân quyền Kitô giáo, tập trung đặc biệt vào tự do tín ngưỡng và tôn giáo như được thể hiện trong Điều 18 của Tuyên bố Nhân quyền của Liên Hợp quốc.

Quốc Tuấn