Tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm Tháng Tư Đen tại tượng đài thuyền nhân và tượng đài chiến sĩ Việt – Mỹ

Tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm Tháng Tư Đen tại tượng đài thuyền nhân và tượng đài chiến sĩ Việt – Mỹ

Ủy Ban Giao Tiếp Cộng Đồng thuộc Đảng Dân Chủ Quận Cam đã gửi lời mời truyền thông báo chí,  đến các vị dân cử, và cộng đồng gốc Việt Quận Cam cùng đến tham dự lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, sẽ được tổ chức từ 12 giờ 00 đến 14 giờ 00 ngày Thứ Sáu 23/04/2021 tại hai địa điểm Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam (trong nghĩa trang Peek Family) và Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Hoa Kỳ (thành phố Westminster).

Mục đích của buổi lễ này là để đánh dấu 46 năm biến cố Tháng Tư Đen, đồng thời tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam đã bỏ mình tại biển cả trong hành trình vượt biển vì lý tưởng tự do.

Buổi lễ sẽ có sự tham dự của đại diện Đảng Dân Chủ Quận Cam, cùng các vị dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương thuộc khu vực Quận Cam. Buổi lễ sẽ được bắt đầu với nghi thức đặt vòng hoa và dâng hương tại Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.

Sau đó, những người tham dự sẽ sang đặt vòng hoa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để tưởng niệm những vị anh hùng đã bỏ mình vì tổ quốc Việt Nam. Những người tham dự sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.