Tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta gởi về Việt Nam $191,882 mỹ kim để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch

Tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta gởi về Việt Nam $191,882 mỹ kim để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch

Thứ Hai ngày 20 tháng 09 2021

Tổ chức bất vụ lợi Bên Em Đang Có Ta Foundation vừa cho biết tổ chức đã gởi về Việt Nam một số tiền tổng cộng $191,882 Mỹ Kim để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Số tiền này đến từ sự đóng góp của khán giả SBTN trên trên khắp thế giới sau khi đài truyền hình SBTN hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kêu gọi hỗ trợ đồng bào trong nước đang gặp khó khăn trong đại dịch. SBTN đã tổ chức một buổi ca nhạc với hơn 40 ca sĩ tham dự với chủ đề Một Chút Quà Cho Quê Hương vào ngày 14 tháng 08 vừa qua. Số tiền gởi về Việt Nam đến các tổ chức tại Việt Nam sau đây:

Ngày 23 tháng 08, 2021 – chuyển khoản trực tiếp lần thứ nhất đến “Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục VN” = $135,000 USD + $55 USD lệ phí chuyển khoản

Ngày 17 tháng 09, 2021 – chuyển khoản trực tiếp lần thứ nhì đến “Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục VN” =  $53,882 USD + $55 US lệ phí chuyển khoản.

Ngày 30 tháng 08, 2021 = Gởi về cho Mục Sư Nguyễn Hồng Quang $1,000 USD + $12 USD lệ phí chuyển khoản

Ngày 14 tháng 09, 20210 –  Gởi về cho Mục Sư Nguyễn Hồng Quang $2,000 USD + $24 USD lệ phí chuyển khoản.

Tổng cộng đã gởi:  $191,882 USD + $146 lệ phí chuyển khoản.

Tổ chức Bên Em Đang Có Ta vẫn tiếp tục nhận sự đóng góp của quý khán giả SBTN để giúp những người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch tại Việt Nam.  Chi phiếu xin ghi Bên Em Đang Có Ta Foundation. Memo xin ghi: Một Chút Quà Cho Quê Hương, và gởi về địa chỉ: P.O. Box 127, Garden Grove, CA 92842. Hoặc gởi qua PayPal tại email: info@benemdangcota.com