Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi hành động khẩn cấp đối với 3 người bảo vệ nhân quyền bị mật giam

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi hành động khẩn cấp đối với 3 người bảo vệ nhân quyền bị mật giam

Bà Trần Thị Nga, một người hoạt động nhân quyền bị bắt vào ngày 21/1/17.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế hôm 15 tháng 2 ra thông cáo kêu gọi thế giới có hành động khẩn cấp đối với tình trạng của ba người bảo vệ nhân quyền bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam không cho liên lạc với bên ngoài.

Chỉ trong vòng 10 ngày hồi tháng 1 vừa qua, ba nhà hoạt động không liên kết với bất cứ tổ chức nào là bà Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Oai và ông Nguyễn Văn Hóa, đã bị bắt giữ. Ân Xá Quốc Tế nói rằng, do không được gặp luật sư, cả ba người đang có nguy cơ bị tra tấn và chịu đựng những hình thức ngược đãi khác.

Ân Xá Quốc Tế kêu gọi mọi người quan tâm viết thư bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc bất cứ ngôn ngữ nào, để kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện ba tù nhân lương tâm.

Tổ chức này cho biết ba người hoạt động này đang bị giam giữ chỉ duy nhất vì họ đã sử dụng quyền tự do diễn đạt của mình, và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng để bảo đảm ba nhà hoạt động không bị tra tấn hoặc ngược đãi, đồng thời phải cho họ gặp gia đình và luật sư do họ tự chọn cũng như nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ.

Ân Xá Quốc Tế đánh giá rằng các quyền tự do diễn đạt, lập hội và tụ họp ôn hòa đang bị hạn chế nghiêm trọng bằng luật lệ ở Việt Nam, bất chấp nước này đã tham gia Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị.

Huy Lam / SBTN