29/01/2018 | 2

TNS Susan Collins: Quốc Hội có thể đạt được thỏa thuận di trú lưỡng đảng

TNS Susan Collins: Quốc Hội có thể đạt được thỏa thuận di trú lưỡng đảng

Tin Washington DC. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Susan Collins cho biết bà lạc quan tin rằng đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ở Quốc Hội, có thể đạt được một thỏa thuận về cải cách di trú.

Xuất hiện trong chương trình “Face the Nation” của CBS News sáng 28/01, bà Collins xác nhận sau khi dự luật chi tiêu ngắn hạn cho chính phủ được thông qua, hiện nay một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đang làm việc cho một dự luật, nhằm bảo vệ di dân DACA.

Tối thứ Năm tuần trước, chính phủ Tổng Thống Donald Trump phát hành một khung thỏa thuận, trong đó bao gồm việc bảo vệ 1.8 triệu di dân được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ, kể cả những người chưa ghi danh tham gia chương trình DACA, để đổi lấy 25 tỷ Mỹ Kim cho “hệ thống bức tường biên giới”, chấm dứt chương trình cung cấp visa qua xổ số, và hạn chế chương trình bảo lãnh gia đình vào Hoa Kỳ.

Theo bà Collins, việc biết được Tòa Bạch Ốc muốn gì nơi Quốc Hội là điều “rất có ích”, nhưng bà đề nghị rằng các nhà làm luật nên tạo ra một con đường đi riêng trong việc soạn thảo dự luật. Bà Collins cho biết đã nói chuyện với Tổng Thống Trump về chính sách di trú, và xác nhận tổng thống tỏ ra “rất thông cảm” với di dân DACA. (Mai Đức)