15/11/2015 | 0

TNS Steve Daines nói về Obamacare

TNS Steve Daines nói về Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Steve Daines, tiểu bang Montana, cho biết các thành viên đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện đang làm việc để bảo vệ người dân hao Kỳ không bị tăng chi phí chăm sóc sức khỏe theo chương trình Obamacare.

Đồng thời, họ muốn bảo đảm các gia đình nhận được sự chăm sóc y tế chất lượng mà họ xứng đáng được hưởng. Nhấn mạnh Thượng Viện sẽ sớm biểu quyết để bãi bỏ luật y tế không được lòng dân, ông Daines cho biết đảng Cộng Hòa sẽ làm việc để thay thế Obamacare với các giải pháp do tiểu bang dẫn đầu, đưa bệnh nhân trở lại thành tâm điểm của phương trình chăm sóc sức khỏe. Theo ông Daines, khi chính phủ liên bang kiểm soát hệ thống chăm sóc y tế và đặt những ý tưởng bất chợt của các viên chức ở Washington lên trên nhu cầu của các gia đình lao động Hoa kỳ, chi phí tăng cao và chất lượng chăm sóc lại đi xuống.

Sau năm năm chứng kiến thí nghiệm của Tổng Thống Barack Obama với việc chăm sóc y tế thất bại, người dân Hoa Kỳ biết là đã tới lúc cần phải ngăn chặn điều không thể sửa chữa được nữa. (Nguyên Trân)