15/02/2014 | 0

TNS Schumer đề nghị thực thi luật cải tổ di trú từ 2017

TNS Schumer đề nghị thực thi luật cải tổ di trú từ 2017

Tin Washington, DC (CBS)
Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang New York, đề nghị một giải pháp giúp Quốc Hội Hoa Kỳ thoát khỏi sự bế tắc trong chính sách cải tổ di trú. Theo ông, biện pháp đó là thông qua dự luật ngay bây giờ, nhưng chỉ thực thi khi Tổng Thống Obama hết nhiệm kỳ.
Ý tưởng không khả thi nêu trên được đưa ra khi đảng Cộng Hòa tuyên bố không tin tưởng ông Obama sẽ thực thi luật di trú mới, đặc biệt là các điều khoản có liên quan tới việc tăng cường an ninh biên giới.
Ông Chuck Schumer nói rằng, nếu đảng Cộng Hòa không tin tưởng ông Obama, thì nên thông qua dự luật ngay bây giờ, nhưng ấn định rằng luật chỉ có hiệu lực thi hành từ năm 2017.
Trong nhiệm kỳ thứ nhì của mình, Tổng Thống Obama tập trung vào vấn đề cải tổ di trú. Tháng 6 năm ngoái, Thượng Viện đã thông qua một dự luật lưỡng đảng, siết chặt an ninh biên giới và tạo cơ hội cho hàng triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể trở thành công dân chính thức. Tuy nhiên, dự luật bị Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát bác bỏ. Đảng Cộng Hòa cho đến nay vẫn từ chối hợp tác với ông Obama về vấn đề này.
Hằng Nguyễn