11/08/2015 | 0

TNS Sander chống phân biệt chủng tộc có tổ chức

TNS Sander chống phân biệt chủng tộc có tổ chức

Los Angeles, California. (Reuters) – Ước tính có khoảng 27,000 người tới Los Angeles, California vào tối Thứ Hai để gặp ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Bernie Sanders.

Ông Sanders bảo đảm với những người ủng hộ rằng nếu đắc cử, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy những nguyên nhân tiến bọ mà ông đấu tranh trong thời gian qua. Ông Sanders tuyên bố không có tổng thống nào đấu tranh mạnh mẽ hơn ông để chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc mang tính tổ chức. Ông sẽ tạo ra một nền kinh tế phục vụ tất cả mọi người, không chỉ cho một số ít tỷ phú. Cuộc tụ họp trên diễn ra sau cuộc tụ họp, ước tính thu hút được 28,000 người tham dự tại Portland, Oregon và 15,000 người tại Seattle, Washington vào cuối tuần qua. Hôm Thứ Hai Nghiệp Đoàn Y Tá Quốc Gia, tổ chức y tá lớn nhất Hoa Kỳ, lên tiếng ủng hộ ông Sanders thay vì đối thủ của ông là bà Hillary Clinton. Việc ông ủng hộ những nguyên nhân tiến bộ đã lôi kéo được một nhóm đa dạng những người ủng hộ, bao gồm những người nói trước đây họ không để ý tới chính trị.

Ông Sanders vẫn giành được sự ủng hộ mạnh mẽ bất chấp lời chỉ trích từ những người tự nhận là thành viên của nhóm Cuộc Sống Người Da Đen Cũng Quan Trọng. Tại một cuộc tụ họp kỷ niệm Anh Sanh Xã Hội tại Seattle vào hôm Thứ Bảy, người biểu tình đã xông lên bục diễn giảng, giành lấy micro và ngăn không cho ông nói chuyện. (Nguyên Trân)