07/02/2015 | 3

TNS Rob Portman chỉ trích ngân sách của TT Obama

TNS Rob Portman chỉ trích ngân sách của TT Obama

Washington, DC. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ Rob Portman, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Ohio, chỉ trích đề xuất ngân sách mới nhất của Tổng Thống Barack Obama là đề xuất mới nhất trong một loạt những đề xuất tài chánh vô trách nhiệm từ Tòa Bạch Ốc.

Ông hứa hẹn Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ đưa ra một lộ trình tài chánh rất khác trong những tuần tới. Ông Portman, một thành viên của Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, nói trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa rằng tổng thống có thể đưa ra những chính sách đưa Hoa Kỳ trở lại con đường cân bằng ngân sách và tăng trưởng kinh tế thêm nữa. Ông Obama có thể cắt giảm lãng phí, giúp cho chính phủ hiệu quả hơn và làm hết mình theo quyền lực của mình để bảo đảm mọi đồng thuế mà người dân Hoa Kỳ đóng được sử dụng một cách khôn ngoan. Nhưng tổng thống đã không làm như vậy và đó là lý do tại sao đề xuất ngân sách mới của tổng thống thật đáng thất vọng.

Theo ông Portman, ngân sách của Tổng Thống Obama tăng thuế 2,100 tỷ Mỹ kim, tạo ra gánh nặng thuế lớn nhất cho các gia đình trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông nói để xuất còn bao gồm 1 ngàn tỷ Mỹ kim chi tiêu chính phủ mới và không bao giờ ngân sách được cân bằng, không phải là trong 5 năm hay 10 năm mà là không bao giờ. (Nguyên Trân)