15/02/2014 | 0

TNS Rand Paul kiện Obama thu dữ liệu điện thoại của dân chúng

TNS Rand Paul kiện Obama thu dữ liệu điện thoại của dân chúng

Tin Washington, DC (CBS)
Thượng Nghị Sĩ Rand Paul của đảng Cộng Hòa, tiểu bang Kentucky, cùng với một nhóm bảo thủ và cựu bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia, vừa đệ đơn kiện Tổng Thống Obama và các viên chức hàng đầu của chính phủ. Họ cáo buộc chính phủ vi phạm Tu Chính Án thứ 4 bằng cách thu thập dữ liệu điện thoại của người dân Hoa Kỳ.
Họ cho hay, đang tìm kiếm một phán quyết, ngăn chặn chương trình và xóa tất cả các dữ liệu đã được thu thập trước đây khỏi kho dữ liệu của chính phủ. Ngoài ông Rand Paul, vụ kiện còn có sự tham dự của ông Matt Kibbe, chủ tịch nhóm FreedomWorks, một nhóm thân với Đảng Trà, và luật sư dẫn đầu là cựu bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia, ông Ken Cuccinelli. Đơn kiện nêu tên Tổng Thống Obama, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia James Clapper, giám đốc cơ quan An Ninh Quốc Gia Keith Alexander và giám đốc FBI Jame Comey là các bị đơn. Ông Rand Paul nói, tổng thống đã công khai từ chối ngăn chặn sự vi phạm rõ ràng và liên tục Tu Chính Án Thứ Tư. Là một người cấp tiến, ông Rand Paul thu thập chữ ký mọi người vào đơn kiện, thông qua một nhánh của ủy ban hành động chính trị của ông. Ông cho biết tới nay đã có hàng trăm ngàn người ký tên. Ông cũng đặc biệt công khai tấn công ông Clapper, cáo buộc ông Clapper lừa dối người dân Hoa Kỳ và đòi ông này từ chức.
Hằng Nguyễn