24/01/2015 | 2

TNS Murkowski kêu gọi chuẩn thuận dự luật Keystone

TNS Murkowski kêu gọi chuẩn thuận dự luật Keystone

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska nói thế giới đang chờ xem liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng đi đầu như là một siêu cường năng lượng toàn cầu hay không.

Bà Murkowski, chủ tịch Ủy Ban Năng Lượng và Tài Nguyên của Thượng Viện, cho biết bà tin rằng Hoa Kỳ sẵn sàng cho vai trò đó. Đội ngũ lãnh đạo quốc gia cần bắt đầu bằng cách thông qua dự luật lưỡng đảng, chuẩn thuận việc xây dựng đường dẫn dầu Keystone XL và tổng thống ký dự luật thành luật. Theo bà Murkowski, sau hơn 2,300 ngày tổng thống không quyết định, điều quan trọng là mọi người cần hành động. Vị thượng nghị sĩ cao cấp của tiểu bang Alaska nói thêm rằng dự án hạ tầng cơ sở quan trọng trên sẽ hỗ trợ hàng ngàn việc làm.

Đường ống sẽ dẫn cả dầu của Hoa Kỳ lẫn Canada theo các thức an toàn nhất có thể và giúp năng lượng có giá phải chăng cho nhiều gia đình. (Nguyên Trân)