01/11/2015 | 0

TNS Murkowski chỉ trích chính sách năng lượng

TNS Murkowski chỉ trích chính sách năng lượng

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska chỉ trích chính sách năng lượng của Tổng Thống Barack Obama.

Bà dèm pha những tác động của chính sách đối với ngành công nghiệp dầu mỏ đang gặp khó khăn của tiểu bang Alaska. Bà Murkowski tuyên bố, kể từ khi lên nắm quyền, chính phủ của Tổng Thống Obama đã liên tục từ chối những cơ hội tốt nhất cho Alaska để sản xuất năng lượng cho quốc gia và cho toàn thế giới. Bà chỉ ra những hành động của chính phủ nhằm ngăn chặn một nửa sản lượng của Lượng Dự Trữ Xăng Liên Bang-Alaska, ngăn chặn khoan dầu ở Khu Trú Ẩn Của Động Vật Hoan Dã Quốc Gia Bắc Cực. Bà cũng đổ lỗi một môi trường pháp lý thay đổi liên tục đối với quyết định gần đây của hãng Shell để từ bỏ kế hoạch khoan dầu ở Biển Chukchi.

Theo Thượng Nghị Sĩ Murkowski, tất cả những quyết định đó phớt lờ mong muốn của người dân Alaska chăm chỉ, những người hỗ trợ áp đảo sản xuất mới. Chính phủ đang mở ra cánh cửa cho sản xuất dầu của Iran, nhưng lại đóng cửa đối với dầu của Alaska. (Nguyên Trân)