21/03/2015 | 1

TNS Mike Enzi giới thiệu dự toán ngân sách 2016

TNS Mike Enzi giới thiệu dự toán ngân sách 2016

Washington, DC – Trong bài diễn văn tuần này của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Mike Enzi, tiểu bang Wyoming, giới thiệu dự toán ngân sách năm 2016 mà Thượng Viện sẽ biểu quyết vào tuần tới.

Ông Enzi, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Thượng Viện, nói đảng Cộng Hòa đưa ra một kế hoạch có trách nhiệm, cân bằng ngân sách trong vòng 10 năm mà không cần tăng thuế, nhằm bảo vệ những công dân dễ bị tổn thương nhất, tăng cường quốc phòng và cải thiện tăng trưởng kinh tế, cũng như cơ hội các các gia đình lao động chăm chỉ. Ông Enzi cáo buộc chính phủ của Tổng Thống Obama tiêu nhiều hơn bao giờ hết và đánh thuế cao hơn bao giờ hết.

Vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Wyoming nói chính phủ liên bang nên tiêu tiền thuế của người dân một cách không ngoan và có trách nhiệm, họ nên cho người dân tự do và quyền kiểm soát để theo đuổi tương lai của mình theo cách mình chọn. Ông Enzi chỉ ra rằng, hiện nay tổng số nợ của Hoa Kỳ lên tới hơn 18 ngàn tỷ Mỹ kim. Trên thực tế, mỗi người dân Hoa Kỳ, từ người lớn cho tới trẻ em, nợ hơn 56,000 Mỹ kim trong số nợ đó, và con số này dự trù sẽ tăng lên trên 75,000 Mỹ kim trong vòng thập niên tới nếu không có những thay đổi quan trọng. (Nguyên Trân)