18/08/2015 | 0

TNS Menendez phản đối thỏa thuận nguyên tử

TNS Menendez phản đối thỏa thuận nguyên tử

South Orange, New Jersey. (CBS) – Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang New Jersey hôm Thứ Ba tuyên bố phản đối thỏa thuận nguyên tử với Iran.

Ông là vị thượng nghị sĩ thứ hai của đảng Dân Chủ đi ngược đường lối của Tổng Thống Barack Obama, người đang vận động mạnh mẽ để Quốc Hội thông qua thỏa thuận. Theo thỏa thuận mà Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới khác đàm phán với Tehran, Iran sẽ hạn chế chương trình nguyên tử của mình để đổi lấy hàng tỷ Mỹ kim từ việc nới lỏng các biện pháp chế tài kinh tế, đang bóp nghẹt nền kinh tế nước này.

Ông Menendez, một thành viên cao cấp của Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, cùng với Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, tiểu bang New York, phản đối thỏa thuận. Ông Menendez cho biết ông phản đối bởi vì Iran vi phạm nhiều hiệp ước của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong khi phát triển chương trình nguyên tử của mình. Ông quan ngại thỏa thuận không yêu cầu Iran tháo bỏ hạ tầng cơ sở nguyên tử của mình. Theo ông Menendez, sự phản đối của ông không phải là vấn đề ủng hộ hay phản đối ông Obama, người cam kết phủ quyết nghị quyết bác bỏ thỏa thuận của Quốc Hội. (Nguyên Trân)