29/01/2014 | 3

TNS McConnell Chỉ Trích Thống Đốc Tiểu Bang Nhà

TNS McConnell Chỉ Trích Thống Đốc Tiểu Bang Nhà

Tin Washington, DC (CBS)
Lãnh đạo thiểu số tại Thượng Viện Mitch McConnell chỉ trích thống đốc tiểu bang nhà Kentucky.
Thống đốc Steve Beshear là khách mời của Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama tới trụ sở Quốc Hội để nghe Tổng Thống Barack Obama đọc diễn văn Thông Điệp Liên Bang vào tối Thứ Ba.
Ông Beshear là một nhà ủng hộ thẳng thắng luật chăm sóc y tế của Tổng Thống Obama.
Nhưng ông McConnell cho biết việc thống đốc dự lễ đọc diễn văn chỉ là diễn trò và luật chăm sóc y tế của tổng thống là một trở ngại cho tiểu bang Kentecky.
Ông McConnell cũng nhắc tới kế hoạch kêu gọi tăng lương liên bang tối thiểu của Tổng Thống Obama.
Ông cho rằng hành động này sẽ phá hoại việc làm. Đảng Cộng Hòa sẽ đưa ra một kế hoạch thay thế.

Nguyên Trân