16/05/2015 | 0

TNS McCain: Tới lúc chuẩn thuận thoả thuận thương mại

TNS McCain: Tới lúc chuẩn thuận thoả thuận thương mại

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ John McCain kêu gọi các nhà lập pháp chuẩn thuận dự luật thương mại lưỡng đảng đang được Thượng Viện xem xét.

Ông cho rằng Hoa Kỳ không thể tự tạo ra một rào cản với thế giới. Vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, tiểu bang Arizona cho biết, đảng Cộng Hòa thường không đồng ý với Tổng Thống Barack Obama, nhưng về những vấn đề có chung một nền tảng, họ sẽ làm việc cho những giải pháp lưỡng đảng hợp lý cho đất nước. Điều này đặc biệt đúng khi nói tới việc mở thị trường ngoại quốc cho hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ.

Hôm Thứ Năm ngày 14 tháng 5, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với tỉ lệ 65-33 để bắt đầu tranh luận về một dự luật tạo điều kiện cho việc chuẩn thuận một thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia ven Thái Bình Dương, chiếm 40 phần trăm tổng sản lượng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên nhiều nghị viên của đảng Dân Chủ phản đối dự luật, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới việc làm của Hoa Kỳ.

Theo ông McCain, dự luật Quyền Thúc Đẩy Thượng Mại sẽ giúp thúc đẩy hiệp ước Đối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp Ước Đối Tác Thương Mại và Đầu Tư Xuyên Đại Tây Dương, hai thỏa thuận thương mại chính tạo cơ hội lịch sử để mở cửa thị trường và các lãnh vực trao đổi bình đẳng tại một số thị trường năng động và phát triển nhanh nhất thế giới. (Nguyên Trân)