TNS Lou Correa tổ chứ hội thảo về đạo luật bảo hiểm y tế

TNS Lou Correa tổ chứ hội thảo về đạo luật bảo hiểm y tế

Thượng Nghị Sĩ Lou Correa sẽ tổ chức buổi hội thảo “Covered California,” về chương trình bảo hiểm y tế giá phải chăng, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối Thứ Sáu, 20 Tháng Chín, tại Brookhurst Community Center, 2271 Crescent Ave., Anaheim, CA 92801. Ðây là lần thứ nhì ông Lou Correa tổ chức hội thảo này. “Có rất nhiều người dân địa phương không biết rõ ‘Covered California’ là gì và có ảnh hưởng thế nào đối với họ. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng các cộng đồng địa phương và các thành phần liên quan được chuẩn bị trước những thay đổi sẽ bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười,” Thượng Nghị Sĩ Lou Correa được trích lời nói. “Covered California,” còn được gọi là chương trình Bảo Hiểm Y Tế California, được lập ra và thi hành theo quy định của chương trình “Affordable Care Act,” do Tổng Thống Barack Obama ký ban hành trước đây.

Trong buổi hội thảo lần này, các diễn giả sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm của “Covered California” và Medi-Cal, chương trình yểm trợ chi phí mua bảo hiểm cho người hội đủ điều kiện và những ích lợi nào được cung cấp bởi các chương trình bảo hiểm sức khỏe. Những cư dân không có bảo hiểm y tế, hoặc không đủ sức trả tiền cho bảo hiểm y tế hiện nay, hay có những thắc mắc về cách ghi danh và các vấn đề khác, được khuyến khích tham gia đông đảo buổi hội thảo này. Buổi hội thảo này cũng bao gồm phần trình bày và trả lời câu hỏi, do đại diện của “Covered California,” Access California và Cal Optima phụ trách. Ðể biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham dự buổi hội thảo, xin liên lạc Maggie Moreno tại văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (714) 558-4400 hoặc email Maggie.Moreno@sen.ca.gov.