02/04/2018 | 1

TNS Lindsey Graham phản đối đề nghị rút quân khỏi Syria của tổng thống Trump

TNS Lindsey Graham phản đối đề nghị rút quân khỏi Syria của tổng thống Trump

Washington DC. (Reuters) – Hôm Chủ Nhật 1 tháng 4, Lindsey Graham- một thượng nghị sĩ cao cấp của đảng Cộng Hòa- cảnh báo Tổng Thống Trump về đề nghị rút quân khỏi Syria.

Ông Graham nói rằng việc rút quân sẽ dẫn tới sự hồi sinh của tổ chức Hồi Giáo cực đoan ISIS, đồng thời tăng cường sự ủng hộ của Iran đối với chính quyền Syria. Trong chương trình “Fox News Sunday,” thượng nghị sĩ Lindsey Graham là thành viên Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện, cho rằng đây là quyết định đơn phương tồi tệ nhất của tổng thống Trump.

Với việc phiến quân ISIS bị mất mất hầu như toàn bộ lãnh thổ mà họ từng chiếm giữ ở Syria, tổng thống nói với các cố vấn rằng ông muốn quân đội Hoa Kỳ sớm rút quân ra khỏi Syria. Quan điểm của tổng thống dường như ngược lại ý kiến của nhiều viên chức quân sự Hoa Kỳ, vì họ nhìn thấy cuộc chiến chống ISIS vẫn chưa hoàn thành.

Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Tòa Bạch Ốc dự trù sẽ họp trong tuần này để thảo luận về chiến dịch chống ISIS ở Syria do quân đội Hoa Kỳ dẫn dắt. Một viên chức cao cấp nói với Reuters rằng các cố vấn của ông Trump tin rằng quân đội Mỹ cần ở lại Syria thêm ít nhất hai năm nữa, nhưng ông Trump không hài lòng với lời khuyên này. Hiện nay còn 2,000 binh sĩ Mỹ đang chiến đấu ở Syria. (Mai Đức)