25/07/2015 | 3

TNS Jim Inhofe ca ngợi dự luật giao thông

TNS Jim Inhofe ca ngợi dự luật giao thông

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Jim Inhofe, đại diện tiểu bang Oklahoma, tuyên bố sau nhiều năm của các dự luật ngân sách ngắn hạn không đạt yêu cầu để tài trợ cho đường sá, cầu cống và xa lộ, Thượng Viện hiện đang xem xét một giải pháp dài hạn, cho phép các tiểu bang theo đuổi các dự án giao thông cần thiết trên toàn quốc.

Với 54% các con đường chính tại Hoa Kỳ bị đánh giá là kém hoặc tầm thường, một trong bốn cây cầu cần phải được sửa chữa đáng kể, các tiểu bang cần ngân sách liên bang để thực hiện các dự án giao thông và hạ tầng cơ sở dài hạn. Theo ông Inhofe, chủ tịch Ủy Ban Môi Trường và Công Cộng của Thượng Viện, với luật giao thông, Hoa Kỳ có thể xây dựng viễn cảnh của Eisenhower, chống lại sự ùn tắc ngày càng tăng, duy trì sự duy chuyển hàng hóa và dịch vụ cần thiết để tăng trưởng kinh tế.

Ông Inhofe cho biết thông qua dự luật giao thông dài hạn là ưu tiên hàng đầu đối với ông kể từ khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch ủy ban. (Nguyên Trân)