TNS Janet Nguyễn và đồng viện thông báo các dự luật giúp cựu chiến binh California

TNS Janet Nguyễn và đồng viện thông báo các dự luật giúp cựu chiến binh California

Là thành viên trong Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện, và cũng là thành viên Hội Đồng Quân Sự của Thống Đốc, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã có một cuộc họp báo tại Quốc Hội Tiểu Bang, để thông báo các Dự Luật nhằm mục đích giúp các Cựu Chiến Binh California.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu: “Cựu Chiến Binh của chúng ta đã phục vụ đất nước một cách can đảm, và điều chúng ta phải làm là vinh danh sự đóng góp của họ. Hơn thế nữa, chúng ta phải bảo đảm khi trở về quê nhà, họ phải được chăm sóc và giúp đỡ xứng đáng với sự hy sinh và đóng góp của họ cho chúng ta… Là một người luôn ủng hộ các vấn đề của Cựu Chiến Binh, và quan trọng hơn, là thành viên của một gia đình quân đội, tôi rất tự hào thông báo rằng, tôi đã đệ trình nhiều Dự Luật liên quan đến Cựu Chiến Binh như  Dự Luật SB 409, Dự Luật SB 410, và Dự Luật SB 411… Các Dự Luật này sẽ giúp các Cựu Chiến Binh trong việc chữa trị bệnh tâm thần.  Hơn nữa, những Dự luật này sẽ đẩy mạnh tiến trình tìm kiếm việc làm cho Cựu Chiến Binh, để họ có thể trở lại cuộc sống dân sự, và tiếp tục phục vụ vào Lực Lượng Trừ Bị Tiểu Bang và Lực Lượng Dân Quân Tiểu Bang.”

Cụ thể, Dự Luật SB 409 sẽ yêu cầu Bộ Cựu Chiến Binh California (CalVet) khai triển một kế hoạch để có thể cung cấp nơi cư ngụ cho các Cựu Chiến Binh có bệnh tâm thần, hay có nhu cầu chữa các bệnh về hành vi ngay tại các khu gia cư. Một báo cáo cho thấy rằng các khu gia cư của Cựu Chiến Binh tại tiểu bang bị giới hạn trong việc giúp Cựu Chiến Binh có bệnh tâm thần và có nhu cầu chữa các bệnh về hành vi. Hậu quả là họ bị từ chối cho vào những khu gia cư này, hoặc bị ép rời khỏi nơi đây.

Dự Luật  SB 410 mở rộng cơ hội về việc làm trong các cơ quan chánh phủ tiểu bang cho  các chiến binh giải ngũ danh dự. Hiện nay, các Cựu Chiến Binh phải xuất trình một lá đơn của Bộ Quốc Phòng- DD-214- cho Bộ Nhân Sự California, để xác nhận thời gian phục vụ quân đội của họ. Thủ tục có thể kéo dài nhiều tháng, làm chậm trêễ tiến trình xin việc làm.

Cuối cùng, Dự Luật SB 411 thành lập Binh Sĩ Trừ Bị Tiểu Bang và Thời Gian Phục Vụ của Dân Quân, để cung cấp suốt đời cho các binh sĩ trừ bị của California một số tiền $100 mỗi tháng, khi họ được 50 tuổi, nếu họ đã hoàn tất 10 năm phục vụ trong quân đội.

Dự luật SB 409 và Dự Luật SB 411 sẽ được đưa ra điều trần tại Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện California vào Ngày 28, Tháng Ba 2017. Dự Luật SB 410 cũng sẽ được đưa ra điều trần tại ủy ban này vào Ngày 25, Tháng Tư. (Đoàn Hưng)