TNS Janet Nguyễn nói về việc người Việt tị nạn có thể bị truy tố tại VN vì vượt biên

TNS Janet Nguyễn nói về việc người Việt tị nạn có thể bị truy tố tại VN vì vượt biên

(Santa Ana, CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đang yêu cầu Tổng Thống Barack Obama giúp cứu xét việc chính quyền Cộng Sản Việt Nam có thể truy tố người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ chỉ vì họ đã vượt biên sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Tuy chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy người Việt tị nạn bị truy tố vì vượt biên, chuyện chính quyền Cộng Sản Việt Nam không tôn trọng luật pháp làm nhiều người Việt tị nạn về thăm Việt Nam rất lo ngại.

“Kết quả của thủ đoạn đàn áp thô bạo này tạo ra một cảm giác trong cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ là họ có thể bị bắt nếu về thăm Việt Nam,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói. “Cụ thể, những người Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ lo ngại rằng, họ có thể bị truy tố chỉ vì đã vượt biên sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản.”

Để giúp những người có ý định về Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cứu xét việc người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ có bị truy tố vì vượt biên hay không? Và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có thể làm gì để bảo vệ công dân Mỹ khi họ có nhu cầu về Việt Nam.

“Mỗi khi xuất ngoại, tôi khuyến khích quý vị phải cẩn thận và dự trù trước, bằng cách hỏi thông tin của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Cơ quan này có nhiều thông tin và đề nghị rất quan trọng liên quan đến xuất ngoại, cũng như thông tin để quý vị liên lạc khi hữu sự,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói.

Nếu muốn biết mọi chi tiết và luật lệ liên quan đến xuất ngoại, quý vị có thể thăm trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại http://www.travel.state.gov/content/passports/english/country/vietnam.html.