TNS JANET NGUYỄN: LOS ANGELES COUNTY SẼ THAY ĐỔI ‘NGÀY JANE FONDA’

TNS JANET NGUYỄN: LOS ANGELES COUNTY SẼ THAY ĐỔI ‘NGÀY JANE FONDA’

Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) Los Angeles County sẽ đổi “Ngày Jane Fonda” (Jane Fonda Day) qua một ngày khác, thay vì là ngày 30 Tháng Tư như trước đây, theo Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Địa Hạt 36) cho biết hôm Thứ Năm, 9 Tháng Năm.  “Tôi có viết thư cho chủ tịch hội đồngLos Angeles County và nói chuyện với các giám sát viên khác, cho họ biết sự quan tâm và thất vọng của tôi. Tôi vừa được thông báo là họ sẽ thay đổi ngày này (Jane Fonda Day). Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nhắn tin SBTN như vậy qua điện thoại. Theo thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thì ngày Jane Fonda Day sẽ đổi qua ngày 8 tháng 04.