TNS Janet Nguyễn kêu gọi ủng hộ buổi điều trần Dự Luật SB 895 ở Thượng Viện Cali

TNS Janet Nguyễn thỉnh cầu đồng hương cùng tham gia với bà trong buổi điều trần công khai đầu tiên cho dự luật SB 895 tại uỷ ban giáo dục Thượng Viện tiểu bang Cali vào thứ tư ngày 25/4/2018 lúc 9 sáng để cùng phát biểu ý kiến ủng hộ của mình trước uỷ ban giáo dục Thượng Viện.

Dự luật SB895 là một dự luật đòi hỏi lập một chương trình giảng dạy về hành trình đi tìm tự do của ngừoi tỵ nạn Mỹ gốc Việt trong các trường học khắp tiểu bang bang California. Trong hơn 40 năm qua, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đóng góp cho sự đa dạng về mặt xã hội, kinh tế và văn hoá của tiểu bang California. Đây chính là lúc chương trình giảng dạy về hành trình đi tìm tự do của người tỵ nạn Mỹ gốc Việt phải đựơc đưa vào giảng dạy để cho con cháu chúng ta hiểu biết và tự hào về những gì Cha Ông của họ đả trải qua về hành trình đi tìm tự do về thành công của người Việt Tỵ Nan tại Hoa Kỳ.

Xin quý vị vào trang mạng www.baovecongdong.com để ký thỉnh nguyện thư. Những chữ ký của quý vị sẽ được TNS Janet Nguyễn đích thân trao cho Uỷ Ban Giáo Dục Thượng Viện tiểu bang Cali.