TNS Janet Nguyễn kêu gọi tái mở Chương Trình ODP

TNS Janet Nguyễn kêu gọi tái mở Chương Trình ODP

Thông tin từ văn phòng TNS Janet Nguyễn cho biết, sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết sẽ không tái mở Chương Trình Ra Đi Trong Trật Tự (ODP) đối với thương phế binh VNCH, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết thư gởi bà Julia Frifield, Phụ Tá Ngoại Trưởng Đặc Trách Lập Pháp, yêu cầu tái cứu xét lại quyết định này.

Trong lá thư, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao chia sẻ thông tin liên quan đến những cố gắng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ người thương tật tại Việt Nam.

Lá thư này đáp lại lá thư hồi âm của Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield gởi cho Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, sau khi ông cùng với các dân biểu đồng viện khác là Allan Lowenthal, Christopher H. Smith, Gerald Connolly, và Zoe Lofgren, yêu cầu tái xem xét chương trình ODP theo luật hiện hành, để giúp thương phế binh VNCH định cư tại Hoa Kỳ. Rất tiếc, Bộ Ngoại Giao cho biết rằng họ không dự định tái mở chương trình ODP trong lúc này.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói: “Là một người luôn cổ vũ nhân quyền, và cũng là người đã yêu cầu tái mở chương trình ODP từ năm 2014, tôi rất thất vọng khi biết rằng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không có dự định tái mở lại chương trình này cho các thương phế binh VNCH,”. Với tất cả những gì thương phế binh VNCH đang chịu đựng, tôi hy vọng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tái cứu xét lại việc tái mở chương trình ODP, để giúp các cựu chiến binh can đảm này, là những người hy sinh một phần thân thể của họ, trong lúc chiến đấu bên cạnh các binh sĩ Hoa Kỳ.”

Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield còn tuyên bố trong thư rằng, chính phủ Mỹ vẫn giúp người thương tật tại Việt Nam bấy lâu nay. Cụ thể, chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp gần $70 triệu giúp giải quyết quyền lợi và nhu cầu của những người bị thương tật tại Việt Nam kể từ năm 1989. Tuyên bố này gây ra nhiều thắc mắc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, là số tiền này đã được chi tiêu như thế nào. Họ muốn biết các tổ chức nào đã được nhận khoản tiền này, cũng như mục đích sử dụng số tiền này. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói đã yêu cầu Phụ Tá Ngoại Trưởng Frifield cung cấp thêm thông tin, để cộng đồng hiểu rõ hơn về sự chi tiêu này của chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Đoàn Hưng)