TNS Janet Nguyễn kêu gọi cấp ngân sách giúp nạn nhân buôn người

TNS Janet Nguyễn kêu gọi cấp ngân sách giúp nạn nhân buôn người

Nghị sĩ tiểu bang California, Janet Nguyễn đã cùng với 3 đồng viện ở Thượng Viện California kêu gọi chuẩn chi 15 triệu Mỹ kim trong ngân sách tiểu bang, cho các tổ chức cung cấp dịch vụ toàn diện cho nạn nhân tệ nạn buôn người.

Ngân quỹ này sẽ giúp trên 600 nạn nhân mỗi năm, bao gồm giải quyết hồ sơ, chỗ ở tạm, nhu cầu căn bản, và dịch vụ pháp lý.

California là nơi xảy ra tình trạng buôn người trong những năm gần đây. Theo báo cáo năm 2012 của Bộ Tư Pháp California, có tên Tình Trạng Buôn Người ở California, số người được xác định là nạn nhân buôn người ở California gia tăng mỗi năm. Từ năm 2012 đến năm 2013, nạn nhân tệ nạn buôn người ở Los Angeles tăng 80%, và ở San Francisco tăng 20%. Nghị Sĩ Janet Nguyễn gọi tệ nạn buôn người ở California là một kỹ nghệ kinh doanh chui phức tạp, và bà cho rằng người dân tiểu bang không thể ngồi yên trước sự gia tăng nguy hiểm như vậy.

Trong năm 2014, Nghị Viện California đã thừa nhận có một nhu cầu cần gia tăng dịch vụ toàn diện giúp các nạn nhân tệ nạn buôn người. Các nhà lập pháp khi đó chuẩn chi một khoản ngân sách 10 triệu Mỹ kim. Qua đó, các tổ chức đã có thể cung cấp dịch vụ cho 500 nạn nhân trong thời gian 2 năm. Nghị Sĩ Janet Nguyễn đề nghị tiểu bang chuẩn chi thêm 15 triệu Mỹ kim trong năm nay. Thư đề nghị của bà còn có chữ ký của ba đồng viện là các nghị sĩ Cộng Hòa Patricia Bates, Jean Fuller và Sharon Runner.

Huy Lam / SBTN