TNS Janet Nguyễn & đồng hương điều trần trước Thượng Viện về dự luật SB 895

Vào lúc 9 giờ sáng nay, Thứ Hai, 14 Tháng Năm, tại Quốc Hội Sacramento, gần 500 đồng hương đến từ khắp nơi trong tiểu bang Cali cùng với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tham dự buổi điều trần trước Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện Cali về dự luật SB 895.

Phiên điều trần về dự luật SB 895 trước Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện kéo dài gần 3 giờ đồng hồ vài trăm người lên phát biểu y kiến ủng hộ dự luật này. Phiên điều trần kết thúc lúc 12 giờ trưa. Đa số các TNS trong Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện phát biểu ủng hộ dự luật này và còn vài tuần nữa mới có kết quả.