TNS Janet Nguyễn đệ trình 2 dự luật liên quan đến ngành nails

Sau một tuần lễ tổ chức buổi hội thảo có liên quan tới nghành móng tay (Nails), Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đệ trình lên Thượng Viện Cali 2 dự luật có liên quan đến ngành móng tay, và đã được Uỷ Ban Phát Triển Kinh Tế, Nghề Nghiệp và Doanh Nghiệp thông qua. SBTN đã có dịp được phỏng vấn bà Janet Nguyễn về sự việc này. Mời quý vị cùng theo dõi buổi phỏng vấn sau đây.