TNS Janet Nguyễn chống dự luật cho phép đảng viên cộng sản làm công chức California

TNS Janet Nguyễn chống dự luật cho phép đảng viên cộng sản làm công chức California

Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn bày tỏ sự chống đối mạnh mẽ của bà đối với một dự luật vừa được Hạ Viện tiểu bang California thông qua, sẽ cho phép đảng viên đảng cộng sản làm việc trong chính quyền tiểu bang.

Dự luật AB 22 do Dân biểu Rob Bonta bảo trợ, được Hạ Viện California bỏ phiếu 41 thuận trên 30 chống để thông qua hôm 8 tháng 5. Dự luật không nhận được lá phiếu nào từ các dân biểu Cộng Hòa. Nay dự luật được chuyển sang Thượng Viện.

Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 9 tháng 5, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn nói rằng, “Dự luật này là một sự sỉ nhục không thể tưởng tượng đối với những người dân California đã từng trốn chạy khỏi chủ nghĩa cộng sản, trong đó có hơn 500,000 người Mỹ gốc Việt đã trốn chạy khỏi nước Việt Nam cộng sản. Dự luật này cũng phản bội những người lính can trường của Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng chống lại các lực lượng cộng sản trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam”.

Theo luật tiểu bang California hiện hành, công chức có thể bị sa thải nếu họ công khai ủng hộ hoặc được biết có tham gia đảng cộng sản, hay một tổ chức kêu gọi lật đổ chính quyền Hoa Kỳ. Dự luật AB 22 sẽ xóa bỏ mọi từ ngữ nhắc đến đảng cộng sản, và sẽ không cho phép chính quyền sa thải một công chức chỉ dựa trên việc người này là đảng viên cộng sản.

Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cho biết bà đang thu thập chữ ký cho một thỉnh nguyện thư trên mạng để chống lại dự luật AB 22.

Huy Lam / SBTN