02/05/2015 | 2

TNS Isakson bảo vệ dự luật quyền thúc đẩy thương mại

TNS Isakson bảo vệ dự luật quyền thúc đẩy thương mại

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này của đảng Cộng Hòa, Thượng Nghị Sĩ Johnny Isakson của tiểu bang Georgia bảo vệ việc quốc hội thông qua dự luật Quyền Thúc Đẩy Thương Mại.

Ông cho rằng dự luật sẽ trao quyền cho các nhà thương thuyết thương mại của Hoa Kỳ hoàn thiện thỏa thuận Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương với Nhật Bản, cũng như các thỏa thuận khác. Thượng Viện dự trù sẽ biểu quyết dự luật vào cuối tháng này. Ông Isakson lập luận rằng hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ mang lợi cho người lao động và thúc đẩy việc làm tại Hoa Kỳ, bằng cách thiết lập các mục tiêu rõ ràng, theo yêu cầu của Quốc Hội, tổng thống phải đạt được trong các thỏa thuận thương mại quốc tế.

Theo ông Isakson, quyền thúc đẩy thương mại tốt cho đất nước cũng như nền kinh tế Hoa Kỳ, tốt cho các gia đình trung lưu Hoa Kỳ do nhiều việc làm được tạo thêm. Thượng Nghị Sĩ Isakson lưu ý dự luật không bảo đảm chuẩn thuận mọi thỏa thuận thương mại được đề xuất. Mọi đề xuất thỏa thuận sẽ được Quốc Hội xem xét kỹ lưỡng. (Nguyên Trân)